با ورود سامانه سرد و بارشی، از صبح امروز جمعه بارش برف اکثر شهرهای استان اردبیل را فراگرفت.

Powered by WPeMatico

Comments are closed.

حامیان

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • .
  • ..
  • .