بودجه‌ای بی‌انضباط و عاری از شفافیت! جای تعجب ندارد که برای بودجه 95 هم از سوی کارشناسان اقتصادی و هم بر اساس گزارش تفریغ بودجه، این جمله به کار گرفته شود.

Powered by WPeMatico

Comments are closed.

حامیان

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • .
  • ..
  • .