تصویرگرایی در فرش ایران

درباره مقاله

نوشته: دکتر مهدی کشاورز افشار
تاریخ ارائه: 1393/02/02
نشریه چیدمان

مقدمه مقاله

با نگاهی به هنر فرش ایران با قالی هایی روبه رو می شویم که شکلی کاملا متفاوت از این هنر دیرپای ایران را ارائه می کنند. این قالی ها به جای نقوش انتزاعی و تجریدی گیاهی که نقوش رایج فرش ایرانی را تشکیل می دهند، از تصویر به عنوان طرح قالی استفاده کرده اند. این ویژگی سبب شده است که در تاریخ فرش ایران از این قالی ها با عنوان «قالیچه های تصویری» یاد شود. تصویرگرایی در قالی ایرانی به عنوان یک جریان عمده از دوره قاجار آغاز شد و تا اوایل دوره پهلوی ادامه یافت.

این جریان را می توان پیش درآمد جریان تابلو فرش دانست. این دوره منشا تحولات گسترده ای در جنبه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و …در جامعه ایران بود، تحولاتی که تاثیر فراوان بر هنر این سرزمین گذاشت. یکی از تحولات بزرگ و تاثیرگذار این دوره شکل گیری تمایل نسبت به تصویرپردازی در هنر است. تمایلی که در هنر قالی بافی نیز راه یافت و حاصل آن پدید آمدن «قالیچه های تصویری» یا بهتر بگوییم قالیچه به مثابه یک تصویر، بود. مرحوم میرزا سید علی مدرسی متخلص به عهدی، متولد 1293، یزد، از طراحان فرشی است که در این …

نوشته تصویر گرایی در فرش ایران اولین بار در چاپ هفت مهر. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico

Comments are closed.

حامیان

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • .
  • ..
  • .