با پایان مرحله سوم رنکینگ کشوری در رشته تیراندازی با کمان، نفرات برتر ریکرو معرفی شدند.

Powered by WPeMatico

Comments are closed.

حامیان

  • Cheap reliable web hosting from WebHostingHub.com.
  • .
  • ..
  • .